Wigilia w Klubie Integracji Społecznej "Sukces w działaniu"

Uczestnicy i osoby zaangażowane w realizację działalności Klubu Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" spotkały się w pełnym radości czasie poprzedzającym Boże Narodzenie by przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Wigilia była pełna wzruszeń i uśmiechów, co jeszcze bardziej zbliżyło do siebie uczestników KIS i wprowadziło prawdziwą świąteczną atmosferę.

Zdjęcia z Wigilii


Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" na IV Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej

24 maja Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" gościł na IV Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, imprezie podejmującej tematykę ekonomii społecznej. Targi odbyły się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.
Na licznych stoiskach prezentowały swoją działalność organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne i inne instytucje - przedstawiając swoją aktywność związaną z ekonomią społeczną. W programie imprezy były m.in. mini koncerty, zabawy dla dzieci, pokaz fire show. Gwiazdą imprezy był zespół "Prymaki".
Ekonomia to skuteczne narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych oraz walki z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza dla regionów słabszych ekonomicznie, zagrożonych ubóstwem. Działalność w sektorze ekonomii społecznej daje wiele możliwość jej uczestnikom, wyzwala ich umiejętności, pozwala na wyrwanie się z marazmu.
Ekonomia społeczna uczy zaradności oraz zaangażowania dla dobra wspólnego i pomaga rozwijać postawy obywatelskie.


Zdjęcia z Targów Ekonomii Społecznej


Wyjazd w ramach "Dobrych praktyk"

W dniach 21- 22 maja 2015 uczestnicy projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" wzięli udział w wyjeździe w ramach "Dobrych praktyk". Pierwszego dnia grupa 44 osób odwiedziła Stowarzyszenie Emaus. To żywa i dynamiczna społeczność wzajemnie wspierających się ludzi, którzy nie tylko próbują odzyskać socjalne bezpieczeństwo, ale również poszukują satysfakcji z normalnego życia. W ramach Wspólnoty uczestnicy: prowadzą wspólne gospodarstwo domowe dzieląc się wszystkimi związanymi z tym obowiązkami jak przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie itp., zajmują się zbiórką i sprzedażą używanych rzeczy tj: mebli, sprzętów AGD, RTV, ubrań - oraz wszelkich innych sprzętów nadających się do dalszego użytkowania, pracują w zakładzie produkcyjno-usługowym Spółdzielni Socjalnej "Emaus".

W harmonogramie wyjazdu było również odwiedzenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Uczestnikom zaproponowano wzięcie udziału w licznych atrakcjach m.in. stanie "oko w oko" ze stworzeniami, które niegdyś liczne w Europie, dziś stanowią rzadkość. Grupa przez "górną część" Zwierzyńca podróżowała amerykańskim schoolbusem. Ponad 400 zwierząt biegających swobodnie w kilku sektorach żyje w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Obserwując wielbłądy, lamy, bydło zebu (tzw. "święte krowy"), australijskie emu, azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków oraz słuchając opowieści przewodnika ubarwiającej podróż, można było dowiedzieć się wiele o zwyczajach zwierząt.

Wiele atrakcji dostarczyło również Prehistoryczne Oceanarium. Jest to miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu. Potężny, mierzący blisko 20 metrów długości Megalodon, rybopodobny Mozazaur, charakterystycznie uzębiony Liopleurodon, czy też obdarzony długą szyją płetwojaszczur Plezjozaur to tylko niektóre z okazów, które można było zobaczyć w oceanarium. Co więcej, możesz je było podziwiać w ich naturalnej wielkości.

W dalszej części uczestnicy projektu odwiedzili kino 5 D. Zastosowana technologia pozwala widzom stać się aktywnym uczestnikiem scen rozgrywanych na ekranie. Prócz trójwymiarowego obrazu widzom dostarczane są inne wrażenia zmysłowe: dźwiękowe, ruchowe, dotykowe.Zdjęcia z wyjazdu w ramach "Dobrych praktyk"


Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny


"Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 147 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej. W związku z tym działania skierowane będą do: 64 os. bezrobotnych będące w wieku aktywności zawodowej oraz 83 osób w wieku 15-30 lat w tym również osoby bezrobotne z terenu gminy Łapy.

Okres realizacji: 1.01.2015 - 30.06.2015Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 147 osób w tym 64 os. bezrobotnych i 83 os. w wieku 15-30 l. z terenu gminy Łapy zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPS w Łapach.

W ramach projektu zorganizowane zostaną takie działania jak:

 1. Badania w zakresie medycyny pracy
 2. Kursy zawodowe i warsztaty:
  • "Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i graficznych z podstawami języka angielskiego stosowanego w kodach HTML "
  • "Prawo jazdy kat. B"
  • "Warsztaty Dj/Prezenter"
  • "Bukieciarz - florysta"
  • "Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej"
  • "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie"
  • "Brukarz"
  • "Opiekunka pomocy społecznej ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla os. starszych i z zaburzeniami psychicznymi"
  • "Kasjer - sprzedawca"
  • "Prawo jazdy kat. C"
  • "Stolarz"
  • "Aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej"
  • "Murarz"

 3. Prowadzone będzie poradnictwo prawne, psychologiczne i z zakresu doradztwa zawodowego
 4. Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem i prawnikiem
 5. Utworzone zostaną grupy samokształceniowe. W ramach ich funkcjonowania prowadzone będą zajęcia mające na celu poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie, przygotowanie osób do funkcjonowania w różnych strukturach społecznych.
 6. Przewiduje się wyjazdy na kręgle, do kina, do teatru.
 7. W ramach projektu przewiduje się wyjazd w ramach "Dobrych praktyk".
 8. W ramach projektu organizuje się staże zawodowe.


 9. Działania podejmowane w projekcie będą zmierzały również do zapewnienia pomocy finansowej - wsparcie to udzielane będzie w postaci zasiłków.